Vì sao thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần thứ hai?Sau cuộc đánh chiếm Bắc kỳ lần 1 năm 1873. Tháng 4 năm 1882 Pháp lại nổ súng tấn công thành Hà Nội. Nguyên nhân của việc Pháp đánh Bắc kỳ lần 2 là:

1- Sau khi thiết lập được quyền bảo hộ ở Nam kỳ, chính quyền bảo hộ Pháp đã bắt đầu ổn định. Trong khi đó tại Châu âu, chủ nghĩa tư bản phát triển có xu hướng mở rộng thị trường và tìm nguồn tài nguyên từ các thuộc địa. Nước Anh là một điển hình trong việc xâm chiếm các thuộc địa giai đoạn này. Trước sự suy yếu của triều đình nhà Nguyễn, thực dân Pháp đã quay lãi Bắc kỳ để mở rộng thuộc địa, đề phòng các nước thực dân khác can dự vào nước ta.

2- Bắc kỳ là vùng nhiều tài nguyên và nhân lực, lại tiếp giáp với Trung Quốc, một đất nước rộng lớn mà nhiều cường quốc thực dân muốn khai thác.

3- Pháp nại lý do thành Hà Nội do tổng đốc Hoàng Diệu phòng thủ quá cẩn mật có ý gây chiến với quân đội Pháp. Đòi quân ta phải rút ra ngoại thành, phá bỏ các công sự và phải cho quân Pháp vào kiểm tra, Những đòi hỏi vô lý của Pháp không được thực hiện nên Pháp nổ súng tấn công Hà Nội. Hoàng Diệu tự sát khi Hà Nội thất thủ.

Ba Quán
Xem thêm